Działamy w praktyce: Słowacja jest zaangażowana w śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych na Ukrainie

Republika Słowacka oficjalnie dołączyła do wspólnego zespołu śledczego zajmującego się badaniem zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na terytorium Ukrainy. TASR został o tym poinformowany przez rzecznika Prokuratury Generalnej (GP) Republiki Słowackiej Dalibora Skladana.

Powiedział, że stało się to 30 i 31 maja w siedzibie Eurojustu w Hadze podczas spotkania koordynacyjnego przedstawicieli Litwy, Polski, Ukrainy, Estonii, Łotwy, Słowacji i Międzynarodowego Trybunału Karnego.

„Dołączenie do wspólnego zespołu śledczego jest naturalnym wynikiem dotychczasowych działań wspierających kierownictwa GP Republiki Słowackiej i oznacza oficjalne zaangażowanie Republiki Słowackiej w śledztwo w sprawie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych na Ukrainie”, – powiedział podczas uroczystości Jozef Kandera, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Republiki Słowackiej. Na Słowacji utworzono zespół specjalistów, składający się z czterech prokuratorów i 25 policjantów. Eurojust, Agencję UE ds. Współpracy Sądowej w Sprawach Karnych, reprezentuje Michal Bačo, zastępca krajowy Republiki Słowackiej.


Skladan powiedział, że celem spotkania było podpisanie aneksu do umowy o wspólnym zespole śledczym, zawartej między Republiką Litewską, Rzeczpospolitą Polską i Ukrainą, która weszła w życie w marcu. Miesiąc później do wspólnego zespołu śledczego dołączył Międzynarodowy Trybunał Karny. Oprócz Słowacji są jeszcze Łotwa i Estonia. „W ciągu ostatnich dziesięciu lat Słowacja zawarła 48 umów o wspólnych zespołach śledczych z państwami członkowskimi i krajami trzecimi. Obecnie istnieje 11 wspólnych zespołów śledczych, a trzy kolejne są w trakcie opracowywania” – dodał rzecznik.

Andrea Paul

„Subtelnie czarujący fan mediów społecznościowych. Introwertyk. Skłonny do napadów apatii. Przyjazny rozwiązywacz problemów. Nieuleczalny wichrzyciel”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.