Środki pandemiczne ujawniły dyskryminację społeczności LGBTI i bezdomnych

W oparciu o wyniki ankiety internetowej przeprowadzonej wśród 54 organizacji w 28 krajach, raport z badań AI dokumentuje konsekwencje nadmiernie represyjnego podejścia do egzekwowania przepisów w związku z pandemią. Ponad dwie trzecie respondentów (69%) stwierdziło, że reakcje państwa na pandemię pogorszyły sytuację ludzi, z którymi pracują, którzy zostali kryminalni i zmarginalizowani przez przepisy i regulacje sprzed pandemii. Spośród nich 90% stwierdziło, że niektóre społeczności zostały nieproporcjonalnie dotknięte przez zastosowanie środków antypandemicznych. Oprócz innych środków represyjnych organizacje zgłaszały częste grzywny, aresztowania lub nakazy policji mające na celu uniemożliwienie osobom z tych społeczności przebywania w miejscach publicznych.

Na Słowacji, według AI, udokumentowano kilka przypadków, w których bezdomni zostali ostrzeżeni, że „nie respektuj środków antypandemicznych”Według Amnesty, odnotowano nawet przypadki „cyniczne i absurdalne nakładanie grzywien na bezdomnych za złamanie godziny policyjnej”. „Chociaż środki antypandemiczne różniły się w zależności od kraju, podejście rządów do radzenia sobie z pandemią zawiodło w kwestiach podobnych do dyskryminacji” powiedział dyrektor ds. badań Amnesty International, Rajat Khosla.

Lekarze odmówili wykonania aborcji

Zdecydowana większość respondentów (71%) stwierdziła, że ​​członkowie społeczności, w tym osoby świadczące usługi seksualne, osoby zażywające narkotyki, społeczności LGBTI+ i osoby, które szukały opieki aborcyjnej, zostały ukarane za naruszenie ograniczeń. Według Amnesty International działania antypandemiczne miały również negatywny wpływ na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej. Kilka krajów, w tym Słowacja, Polska i Stany Zjednoczone, nadal tworzyło niepotrzebne bariery w dostępie do opieki aborcyjnej. „Z informacji z mediów, a także z profesjonalnych organizacji pozarządowych wynika, że ​​na Słowacji lekarze w niektórych placówkach służby zdrowia odmówili wykonania aborcji w czasie stosowania środków ograniczających w kontekście pandemii”, czytamy w komunikacie prasowym słowackiego oddziału AI. Amnesty udokumentowała również szereg przypadków, w których nieformalne osiedla i obozy dla uchodźców były ściśle monitorowane i wykorzystywane przez organy ścigania przeciwko nielegalnym mieszkańcom.

AI zwróciła również uwagę na fakt, że w niektórych krajach władze wprowadziły dyskryminujące ukierunkowane obowiązkowe kwarantanny dla całych obszarów, na których żyją określone społeczności marginalizowane. Na przykład na Słowacji, w Bułgarii, na Cyprze, we Francji, w Grecji, na Węgrzech i w Serbii obejmowały one obozowiska Romów, wioski i nieformalne osiedla, a także obozy dla uchodźców, pomimo braku dowodów na to, że te społeczności były. Według Khosl, rządy nie powinny były polegać na środkach represyjnych, aby zrzucić całą odpowiedzialność i winę na jednostki. „Zamiast tego powinny skoncentrować się na ochronie praw człowieka wszystkich i zapewnieniu dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej i podstawowych usług wsparcia również dla zmarginalizowanych społeczności”.on dodał.

Joy Perry

„Amatorski ewangelista popkultury. Gracz. Student przyjazny hipsterom. Adwokat kawy. Znawca Twittera. Odkrywca totalny”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.