Odpowiedź UE na rosyjską inwazję na Ukrainę

UE wyraża pełna solidarność z Ukrainą i docenia odwagę narodu ukraińskiego w obronie ojczyzny.

W odpowiedzi na rosyjską agresję UE wykazała się jednością i siłą oraz zapewniła Ukrainie skoordynowane wsparcie humanitarne, polityczne, finansowe i materialne.

Doceniamy odwagę narodu ukraińskiego w obronie ojczyzny oraz naszych wspólnych wartości wolności i demokracji. Nie pozostawimy ich naszemu losowi.

Przywódcy UE, 10 marca 2022 r.

Pomoc dla ludzi uciekających przed wojną

Wojna na Ukrainie spowodowała napływ setki tysięcy ludzi szukających schronienia w UE i Republice Mołdowy.

4 marca 2022 r. UE podjęła decyzję o wprowadzeniu system tymczasowej ochrony. Celem jest złagodzenie presji na krajowe systemy azylowe i umożliwienie przesiedleńcom korzystania ze zharmonizowanych praw w całej UE. Prawa te mają zastosowanie:

  • zostać
  • dostęp do rynku pracy i mieszkań
  • Opieka medyczna
  • dostęp dzieci do edukacji

Ochrona czasowa to mechanizm kryzysowy, z którego można skorzystać w przypadku masowego napływu wysiedleńców, którego celem jest zapewnienie natychmiastowa ochrona zbiorowa przesiedleńców, którzy nie mogą wrócić do swojego kraju pochodzenia.

Pomoc humanitarna

28 lutego 2022 r. UE odwołała 90 mln euro na pomoc humanitarną dla dotkniętych wojną cywilów na Ukrainie. Kwota ta obejmuje 85 mln euro dla Ukrainy i 5 mln euro dla Mołdawii. 10 marca 2022 r. UE przyznała Mołdawii dodatkowe 3 mln euro.

Nowe fundusze pomogą mieszkańcom Ukrainy i tym, którzy uciekli do krajów sąsiednich, zapewniając im żywność, wodę, opiekę zdrowotną, schronienie i zaspokajając ich podstawowe potrzeby. Fundusze te są częścią pakiet ratunkowy UE o wartości 500 mln euroktóra ma odpowiedzieć na tragiczne humanitarne konsekwencje wojny zarówno na Ukrainie, jak i poza nią.

W odpowiedzi na eskalację konfliktu w lutym 2022 r. UE koordynuje udzielanie pomocy materialnej Ukrainie i krajom sąsiednim poprzez Unijny Mechanizm Ochrony Ludności.

Kraje UE oferują Ukrainie konkretną pomoc, począwszy od zaopatrzenia medycznego i schronienia po generatory energii elektrycznej i pojazdy. Dodatkowa pomoc została udzielona przez Ukrainę zapasy środków medycznych w ramach systemu rescEUw tym specjalistyczny sprzęt medyczny i sprzęt ochronny, taki jak welony ochronne i fartuchy chirurgiczne.

UE udziela również wsparcia w zakresie ochrony ludności Słowacji, Polsce i Republice Mołdawii.

Makro – pomoc finansowa

W latach 2014–2021 UE wspierała Ukrainę poprzez pięć kolejnych operacji pomocy makrofinansowej o łącznej wartości 5 mld EUR pożyczek.

Po utracie przez Ukrainę dostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych w wyniku wzrostu niepewności geopolitycznej i wpływie tego na sytuację gospodarczą na Ukrainie, w lutym 2022 r. UE postanowiła zapewnić 1,2 mld dodatkowych euro na wsparcie stabilności na wsi.

Bezpieczeństwo i obrona


UE przyjęła plan pomocy dla ukraińskich sił zbrojnych o wartości 500 mln euro – © AFP

28 lutego UE przyjęła dwa środki pomocowe w ramach Europejski Instrument na rzecz Pokojukto wniesie wkład:

  • wzmocnić zdolności i odporność Sił Zbrojnych Ukrainy
  • chronić ludność cywilną przed ciągłą agresją wojskową

Te środki pomocowe, o łącznej wartości 500 mln euro, sfinansują wyposażenie i zaopatrzenie Sił Zbrojnych Ukrainy, w tym sprzęt śmiercionośny, który zostanie dostarczony po raz pierwszy.

Milton Harris

„Ninja z ekstremalnych podróży. Pisarz. Bezkompromisowy praktyk zombie. Fanatyk popkultury. Student”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.