Ministerstwo chce wydzielić w szkołach placówki oświatowe dla uchodźców

Od początku rosyjskiej inwazji do Czech przybyło około 270 000 uchodźców wojennych. W ostatnich dniach urzędnicy rządowi powiedzieli, że Czechy są u kresu możliwości przyjmowania uchodźców. Rząd uzgodnił z regionami liczbę uchodźców, których przyjmą. Od teraz następuje redystrybucja zainteresowanych osób z Pragi, regionu Czech Środkowych czy Moraw Południowych. W niektórych miejscach zaczęto więc już wykorzystywać kwatery awaryjne, na przykład w halach sportowych. Jednak gimnazja szkół podstawowych nie są jeszcze do tego wykorzystywane, powiedział ČTK Luboš Zajíc, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Podstawowych.

Według Ministerstwa Edukacji, jeśli szkoła zapewni zakwaterowanie dla uchodźców, prawdopodobnie będzie to miało duży wpływ na jej codzienną działalność. „Konieczne jest maksymalne rozdzielenie tych dwóch operacji (jednej dla mieszkańców, a drugiej dla studentów) oraz zminimalizowanie ich przecinania się”, precyzuje urząd. Uczniowie i przyjęci uchodźcy nie powinni spotykać się nigdzie w szkole. „Konieczne jest zapewnienie intensywnego sprzątania ze zwiększoną częstotliwością, ustalenie profilaktycznych środków higieny i zasad postępowania w przypadku chorób zakaźnych” – powiedział resort.

Według niego możliwe jest, że oprócz gimnazjum szkoła nie będzie mogła korzystać z innych pomieszczeń dydaktycznych. „W takim przypadku prawdopodobnie trzeba będzie dokonać tymczasowej korekty harmonogramu lub go skrócić” – powiedział urząd. W przypadku wychowania fizycznego zalecił jednak nie pomijać go całkowicie i organizować na zewnątrz.

Założyciel i szkoła muszą koordynować zakwaterowanie uchodźców z jednostką kryzysową i strażakami regionu, odpowiedzialnymi za ochronę ludności. Zakwaterowanie uchodźców powinno być oznaczone w szkole, aby było jasne, które toalety, prysznice lub stołówki należą do nich. Można również korzystać z pomocy do oznaczania gości i personelu. Ponadto powinien zapewnić tłumaczy, wyznaczyć strefę dla zwierząt oraz miejsce do przechowywania kosztowności. Narkotyki, alkohol czy palenie tytoniu powinny być również zakazane w regulaminie funkcjonowania mieszkańców.

Resort podkreślił, że w przypadku zakwaterowania awaryjnego należy również wziąć pod uwagę jego zagrożenia. Wspomniała m.in. o niebezpieczeństwie kradzieży i zamieszek, konfliktach w relacjach międzyludzkich, barierze językowej czy opiece nad chorymi lub zwierzętami.

Łączną liczbę ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów środową wojną szacuje ONZ na 9,56 miliona. Podobno kolejne 2,2 miliona osób rozważało wyjazd.

Miliony uciekają z Ukrainy, Europa widzi najszybszą falę uchodźców od czasów II wojny światowej

Do tej pory przed rosyjską inwazją z Ukrainy uciekło ponad trzy miliony ludzi, głównie kobiet i dzieci. Większość z nich trafia do Polski, która rejestruje się na swoim terytorium według: UNHCR około dwóch milionów Ukraińców.

W Europie jest to najszybciej narastający kryzys uchodźczy od czasów II wojny światowej. Według serwera Opiekun powiedział Filippo Grandi, Komisarz Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Wiele krajów otworzyło swoje granice dla uchodźców. W pierwszych trzech tygodniach rosyjskiej inwazji do Czech przybyło ponad 270 000 Ukraińców, a państwo uchwaliło prawa ułatwiające im dostęp do pracy, ubezpieczenia zdrowotnego i edukacji.

Również w Niemczech ukraińscy uchodźcy od razu otrzymają pozwolenie na pobyt i pracę, a ukraińskie dzieci będą mogły od razu rozpocząć naukę w szkole. Dania uchwaliła również prawo, które umożliwi uchodźcom z Ukrainy podjęcie pracy, chodzenie do szkoły i otrzymywanie świadczeń socjalnych niemal natychmiast po przyjeździe.

Podobnie Polska pozwoli uchodźcom z Ukrainy na legalną pracę lub uzyskanie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Jednak niektóre kraje, takie jak Węgry, wciąż przemyślają swoje podejście do narodu ukraińskiego i będą pracować nad planem radzenia sobie z potencjalnym wzrostem migracji.

Milton Harris

„Ninja z ekstremalnych podróży. Pisarz. Bezkompromisowy praktyk zombie. Fanatyk popkultury. Student”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.