KE zatwierdziła plan naprawy i odporności Polski o wartości ponad 35 mld euro

Bruksela, 1 czerwca (TASR) – Komisja Europejska (KE) zatwierdziła w środę polski plan naprawy i odporności. Oznacza to, że Polska może ubiegać się o 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek preferencyjnych w ramach Instrumentu Odbudowy i Odporności (RRF), który jest „siła motoryczna” unijny plan naprawy nowej generacji (NGEU). Poinformuj sprawozdawcę TASR.

Komisja opóźniała zatwierdzenie polskiego planu naprawczego o ponad rok ze względu na obawy dotyczące krajowego systemu sądowniczego.

„Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła plan naprawy i odporności Polski”, stwierdza się to w oficjalnym oświadczeniu władzy wykonawczej UE dla mediów. Komunikat został wydany przed czwartkową wizytą przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w Warszawie.

Według Komisji Europejskiej zastrzyk finansowy w wysokości 35,4 mld USD w związku z pandemią powieńcową wesprze realizację kluczowych środków inwestycyjnych i reformatorskich określonych w polskim Narodowym Planie Odbudowy i Odporności. Jednocześnie umożliwi Polsce postęp w przejściu na zieloną i cyfrową gospodarkę.

Komisja poinformowała, że ​​oceniła polski plan na podstawie kryteriów określonych w rozporządzeniu w sprawie RRF. W szczególności w analizie brukselskiej oceniono, czy inwestycje i reformy zawarte w polskim planie wspierają zieloną i cyfrową transformację, przyczyniają się do sprostania wyzwaniom zidentyfikowanym w europejskim semestrze i zwiększają potencjał wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy oraz odporności gospodarczej i społecznej.

„Zatwierdzenie tego planu wiąże się z wyraźnymi zobowiązaniami Polski do niezależności sądownictwa, które będą musiały zostać spełnione przed realną wypłatą. Nie mogę się doczekać wdrożenia tych reform”. powiedział Von der Leyen.

Plan przedstawiony przez Warszawę zawiera: „kamienie milowe” związanych z aspektami niezawisłości sądownictwa, które są istotne dla poprawy klimatu inwestycyjnego i tworzenia warunków dla skutecznej realizacji planu naprawy i odporności. Polska musi osiągnąć te kamienie milowe, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek płatność w ramach RRF.

Polski plan przeznacza 42,7% całości środków na działania wspierające cele klimatyczne UE. Przyczyni się do dekarbonizacji polskiej gospodarki poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, a także efektywności energetycznej gospodarki i niezależności energetycznej, np. od dostaw energii z Rosji. Oznacza to również budowę morskich farm wiatrowych lub rozwój czystego i bezpiecznego transportu, a także renowację budynków, aby były bardziej energooszczędne.

Polacy zarezerwowali 21,3% całkowitej alokacji na działania wspierające przejście na nadawanie cyfrowe. Obejmuje to inwestycje w zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu, cyfryzację usług publicznych, szkolny sprzęt informatyczny, umiejętności cyfrowe i cyberbezpieczeństwo.

Komisja doceniła fakt, że polski plan zawiera szereg reform mających na celu poprawę klimatu inwestycyjnego w Polsce, w tym kompleksową reformę reżimu dyscyplinarnego obowiązującego polskich sędziów. Bruksela oczekuje, że wzmocni to ważne aspekty niezależności sądownictwa. Właśnie z powodu reformy sądownictwa wprowadzonej przez obecny polski rząd KE podejmuje działania prawne przeciwko Polsce.

Polski plan obejmuje także reformy i inwestycje na rzecz bardziej dostępnego i wydajnego systemu opieki zdrowotnej. Wspiera również modernizację kształcenia zawodowego, szkoleń i uczenia się przez całe życie, aby zapewnić umiejętności potrzebne do integracji na rynku pracy.

Rada UE ma teraz cztery tygodnie na skomentowanie i zatwierdzenie propozycji KE.

Jaromír Novak, sprawozdawca TASR

Milton Harris

„Ninja z ekstremalnych podróży. Pisarz. Bezkompromisowy praktyk zombie. Fanatyk popkultury. Student”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.