Aktualne informacje dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę

Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących sytuacji kryzysowej.

obrazek ilustracyjny

Rozszerzenie systemu sankcji wobec Rosji

W ramach systemu sankcji i realizacji środków wprowadzonych wobec Federacji Rosyjskiej wdrożono operacyjnie następujące rozwiązania dla czeskich przedsiębiorców i firm:

Linia 1212 – Numer 1 – Sankcje w Rosji

Seminarium na temat możliwości zamknięcia biznesu w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi (17.03.2022 r. w godz. 14:00-16:00)

System płatności czeskich kontrahentów z Rosją

Jeśli prowadzisz działalność w zakresie płatności w Federacji Rosyjskiej i obawiasz się sankcji nałożonych na ten kraj, skontaktuj się z bankiem, który świadczy tę usługę płatniczą. Twój doradca ds. bankowości biznesowej ma dostęp do aktualnych informacji z Czeskiego Banku Narodowego na temat konkretnych kar obowiązujących i obowiązujących w Czechach i może pomóc w dokonaniu płatności.

Rosyjska inwazja na Ukrainę przerwała stosunki handlowe Czech z obydwoma krajami. Czescy eksporterzy rozwiązują obecnie problemy z zaopatrzeniem i szukają alternatywnego rynku eksportowego, CzechTrade jest gotowy pomóc Państwu przeanalizować początkową sytuację Państwa firmy i przygotować alternatywny plan eksportowy.

Doradztwo kryzysowe dla firm eksportujących na Ukrainę i do Rosji

Powrót na górę

Działania na terytoriach (wystawy, targi, ProPedy, Incoming, misje, ciała mieszane)

Ministerstwo Przemysłu i Handlu nie zabrania zainteresowanym wzięcia udziału w imprezie samodzielnie, na obecnych warunkach wjazdu do kraju w czasie imprezy, jednak nie jesteśmy w stanie towarzyszyć (B2G).

Powrót na górę

Ważna informacja dla obywateli Ukrainy w Czechach

Ukraina – Ambasada Ukrainy:

Migracje i programy migracyjne: Wizytówki, karty kredytowe, wizy długoterminowe i krótkie pobyty

Zakwaterowanie dla rodzin ukraińskich, które nie posiadają w Czechach obiektów i środków noclegowych i dlatego potrzebują natychmiastowego wsparcia i zakwaterowania.

 • Administracja Osiedli Uchodźców Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – zakwaterowanie dla rodzin ukraińskich, które nie interesują się Czechami: Miejsce rejestracji
 • Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej: Świadczenia w razie potrzeby materialnej:

Powrót na górę

Programy migracji i migracji (pytania i odpowiedzi)

Mam partnera, pracowników, pracowników w RF – Jak mogę je sprowadzić do Czech?
W obecnej sytuacji jest to raczej niemożliwe. Wjazd powinien być jednak możliwy dla obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy posiadają ważne zezwolenie na pobyt w Republice Czeskiej i spełniają warunki środka ochronnego Ministerstwa Zdrowia w zakresie wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej.

Więcej informacji:

Mam partnera, pracowników, pracowników na Ukrainie, jak mogę ich sprowadzić do Czech?
Ze względu na ogłoszoną na Ukrainie mobilizację mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat mają obecnie zakaz opuszczania Ukrainy. W przeciwnym razie można przyjechać do Czech z paszportem biometrycznym na podstawie ruchu bezwizowego, z dodatkowymi formalnościami załatwianymi w Czechach. Posiadacze zezwoleń na pobyt w Czechach również mogą przyjechać, jednak konieczne jest przestrzeganie przepisów obowiązujących na Ukrainie, co może uniemożliwić podróż do Czech.

Więcej informacji:

Mam partnera, pracowników, pracowników na Białorusi – Jak mogę je sprowadzić do Czech?
W tej chwili do Czech mogą przyjeżdżać obywatele posiadający ważne zezwolenie na pobyt; w tej chwili rządowe programy migracji zarobkowej działają również na Białoruś i możliwe jest włączenie do nich obywateli białoruskich.

Więcej informacji:

Tęsknię za pracownikami z Ukrainy, skąd mogą pochodzić inni, gdzie mogę znaleźć informacje?
MIT realizuje 3 rządowe programy migracji ekonomicznej. Na całym świecie działają dwa programy dla wysoko wykwalifikowanych cudzoziemców na stanowiskach CZ-ISCO 1-3 (nowo zawieszone w stosunku do Rosji) oraz program dla wykwalifikowanych pracowników z liczbą 40 000 ukraińskich pracowników rocznie. Jednak ten program pozwala również na pozyskanie pracowników z innych krajów – Mongolii, Filipin, Indii, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii, Serbii i Czarnogóry, istnieje również możliwość ubiegania się o pracowników z innych krajów zgodnie z dekretem rządowym 220/2019 Dz. . . w sprawie maksymalnej liczby wniosków, które można przyjąć w ambasadach.

Więcej informacji o programach migracji zarobkowej:

Obywatel Ukrainy, który przybywa do Czech z paszportem biometrycznym, nie może legalnie pracować w Czechach. Jak może uzyskać pozwolenie na pracę?
Obywatel Ukrainy w określonych godzinach odwiedzi zakład pracy Departamentu Polityki Azylowej i Migracyjnej MSW i złoży wniosek o specjalną długoterminową wizę. Następnie należy dojść do porozumienia z pracodawcą i uzyskać zezwolenie na pracę z Urzędu Pracy.

Więcej informacji:

Jak powinni postępować pracodawcy?

Więcej informacji: Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej: Informacje dla pracodawców

Powrót na górę

Dane kontaktowe i linki

Przydatne kontakty:

 • Biuro Rządu Republiki Czeskiej:
 • Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej, Generalna Dyrekcja Ceł:
 • Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej, Biuro Analiz Finansowych:
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej
 • Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Republiki Czeskiej
 • Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej
 • Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej: Pomóż Ukrainie na pytania dotyczące następujących obszarów:
 • Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej
 • CzechTrade:
 • CzechInvest:
 • VZP (Zakład Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego)
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: strony internetowe www.nasiukrajinci.cz na pytania dotyczące następujących obszarów:
  • Zezwolenie na pobyt dla Ukraińców w Czechach
  • Reżim wjazdu Ukraińców do Czech
  • Ukraińskie wymogi wizowe
  • Podróż do Czech z Ukrainy
  • Pomoc humanitarna na Ukrainie
  • Ubezpieczenie zdrowotne Ukraińców
  • Sytuacja członków rodziny Ukraińców Ukraińców mieszkających w Czechach
  • Rejestracja Ukraińców w Policji Republiki Czeskiej
  • Wniosek o zezwolenie na pobyt Ukraińców w Ambasadzie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych również zarządza infolinia dla cudzoziemców: +420 974 801 802

Powrót na górę

Powrót na górę

Milton Harris

„Ninja z ekstremalnych podróży. Pisarz. Bezkompromisowy praktyk zombie. Fanatyk popkultury. Student”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.